Previous slide
Next slide
Pravna_pomosh

Толкување

Консекутивното и Симултаното толкување се применува во разни случаеви.

kursevi

Курсеви

Наставата е посебно прилагодена за возрасните слушатели и во себе содржи ..

Судски превод

Судскиот превод може да биде изготвен единствено од овластен судски преведувач.