Students
Наставата е посебно прилагодена за возрасните слушатели и во себе содржи внимателно концепирани тематски единици од секојдневни животни ситуации поделени на 6 дела: граматика, зборовен фонд, слушање, изговор, пишување и зборување, како и видео настава т.н. Ваквиот начин на изучување на странскиот јазик овозможува брзо запомнување на јазичните единици со единствена цел – слушателот што побрзо да започне да го користи јазикот и без проблем да се снаоѓа во странска јазична средина.